METANONPROFIT PUBLISHING Tomasz Trzciński © 2016  

COACHING DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU, DYREKTORÓW I SPECJALISTÓW INSTYTUCJI TYPU NON-PROFIT

SZKOLENIA dla NGO. SZKOLENIA OTWARTE I ZAMNKIĘTE - SZKOLENIA "SZYTE NA MIARĘ"

"Nowoczesne metody zarządzania i przywództwa w organizacjach typu non-profit". Polecamy nową książkę !

Szanowni Państwo! Książka "Nowoczesne metody zarządzania i przywództwa w organizacjach typu non-profit" ukazała się nakładem wydawnictwa Metanonprofit Publishing. Jest ona dostępna w wersji elektronicznej i drukowanej na zasadach "Print on demand". Chcemy wypromować w Posce metody skutecznego zarządzania organizacjami non-profit. Pragniemy, aby działały one skutecznie.

Zakres indywidulanych sesji coachingwych obejmuje takie zagadnienia jak: tworzenie misji i wizji organizacji, planowanie i zarządzanie strategiczne, tworzenie efektywnych zarządów w organizacjach, skuteczna komunikacja strategiczna.

Sesje coachingu dla NGO mogą odbywać się w Krakowie w dni powszednie, lub w piątki i soboty w Warszawie, lub Wrocławiu. Każda sesja trwa aż 110 minut (w standardowycm coachingu jest to 90 minut). Program zajęć i cena są wyłącznie ustalane indywidualnie. indywidulanie.

WSPIERAMY ORGANIZACJE TYPU NON-PROFIT

 

Celem wydania książki "Nowoczesne metody zarządzania i przywództwa w organizacjach typu non-profit" jest merytoryczne wsparcie członków zarządu, dyrektorów i specjalistów

pracujących w organizacjach non-profit w Polsce.

 

 

 

Szanowni Państwo. proponuję również działania bezpośrednio w Waszej instytucji w postaci wsparcia zarządu przy tworzeniu planu strategicznego, tworzeniu misji/wizji, tworzeniu reguł pracy (np. spotkań zarządu), komunikacji strategicznej z interesariuszami. Zapraszam !

ZAPRASZAMY SERDECZNIE na indywidulane sesje coachingowe w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie. To propozycja dla  członków zarządu, dyrektorów i specjalistów pracujących w organizacjach trzeciego sektora w Polsce.

METANONPROFIT PUBLISHING © 2016